Zbiorniki w naszej ofercie
 
Zbiorniki wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD).

Polietylen jest odporny na działanie większości związków chemicznych tj. kwasów, soli i zasad. Posiada następujące cechy techniczne:

odporność na promieniowanie ultrafioletowe
doskonały wygląd powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej
dobra odporność na uderzenia i zgniecenia
W naszych zbiornikach odporność ta jest dodatkowo zwiększona przez falistą strukturę ścian zbiorników.


Polietylen Własności fizyczne Parametry
Gęstość 938 kg/m3
Wskażnik płynności 4 g/10 min
Odporność na rozciąganie w granicach sprężystości 16 Mpa
Współczynnik zginania 650 Mpa
Odporność na uderzenia 20 kJ/m2
Twardość 62
Temperatura topnienia 125 °C
Temperatura mięknienia 117 °C
Przewodność cieplna 0,48 W/m °C
Absorpcja wody < 0,03 %


Własności fizyczne podane powyżej są wartościami typowymi - wyliczone na podstawie średniej statystycznej (mogą wystąpić pewne odchylenia).

Nasze zbiorniki produkowane są metodą formowania rotacyjnego.

Oferujemy zbiorniki o pojemnościach
od 1000 l do 120 000 l

Zbiorniki 1000 l, 2000 l i 3000 l to zbiorniki monolityczne,
Zbiorniki 5000 l powstaje z dwóch dennic (wlotowej i wylotowej),
Zbiorniki powyżej 5000 l powstają w wyniku połączenia elementów konstrukcyjnych - dennic i cylindrów.